Privacyverklaring

Bekijk voorbeeld Download als PDF

Let op! Dit is de Nederlandse variant. Klik hier voor de Engelse variant.

Een privacyverklaring of privacy statement is wettelijk verplicht voor elke website die persoonsgegevens van bezoekers gebruikt. En daarvan is al sprake als u een contactformulier heeft of logt wat er op uw website gebeurt. Zorg er dus voor dat u uw zaken op orde heeft met een duidelijke privacyverklaring met uitleg op maat.

Met de privacyverklaring, ook wel privacy policy geheten, wordt beoogd te voldoen aan art. 33 en 34 van de Wet bescherming persoonsgegevens: persoonsgegevens worden slechts verwerkt nadat de betrokkene adequaat is geïnformeerd over doel en wijze van verwerking. De belangrijkste elementen zijn:

  • Wijze van verkrijging van persoonsgegevens
  • Doelomschrijving van gebruik
  • Beveiliging
  • Verstrekking aan derden
  • Cookies en tracking, en Google Analytics
  • Inzet van onderaannemers (‘verwerkers’)
  • Recht van inzage, correctie en verwijdering
  • Klachten en aansprakelijkheid
  • Websites van derden